Qaynaq birləşmələrinin NDT ülulu ilə yoxlanması

Vizual yoxlama


Ultrasəs Defektoskopiya – Plastik


Ultrasəs Defektoskopiya – Metal


Rəngli kapilyar defektoskopiya